Öresunds Veterinärklinik | Fästingburna sjukdomar
Öresunds Veterinärklinik. När ditt djur behöver vård. Fyra kliniker, Malmö, Vellinge, Lund, Limhamn.
113
page-template-default,page,page-id-113,page-child,parent-pageid-86,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Fästingburna sjukdomar

Borrelios

Borrelios orsakas av spiroketer, en slags bakterie. Smittan sprids från smågnagare till fästingen och sedan vidare till hunden. Bakterierna finns i fästingens tarmar och måste förflytta sig till fästingens spottkörtel för att kunna infektera värddjuret via fästingens saliv. Ju snabbare man får bort fästingen ju mindre är risken för smittöverföring.

Symtom
Symtom på borrelios är bland annat hälta eller stelhet, ömma och ibland svullna leder, måttlig feber, nedsatt allmäntillstånd, trötthet och aptitlöshet. Ovanligare symtom är rytmstörningar på hjärtat och neurologiska symtom.

Diagnos
Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistoria, klinisk undersökning och blodprov. I akut skede kan förekomst av borreliabakterier konstateras med hjälp av PCR-teknik medan djur som haft symtom i flera veckor får en mätbar stegring av antikroppar i blodet.

Behandling
Borrelia behandlas med antibiotika i en till ett par veckor. De flesta djur svarar bra på antibiotikan medan andra, främst de med ledinflammationer, kan få vissa kvarstående eller återkommande symtom.

Anaplasmos (tidigare kallat Ehrlichios)

Anaplasma orsakas av en bakterie vars fullständiga namn är Anaplasma phagocytophilum. Bakterien infekterar framförallt de vita blodkropparna och sprids på samma sätt som borrelia.

Symtom
Symtomen är ofta ospecifika som trötthet, akut feber, trötthet och aptitlöshet. Hälta, vinglighet, mag- och tarmstörningar, ledont och stelhet förekommer också.

Diagnos
Diagnos ställs på samma sätt som vid borrelios, en kombination av sjukdomshistoria, klinisk undersökning och blodprov. I akut skede kan förekomst av anaplasmabakterier konstateras med hjälp av PCR-teknik medan djur som haft symtom i flera veckor får en mätbar stegring av antikroppar i blodet.

Behandling
Anaplasma behandlas med antibiotika under en längre tid, vanligtvis 3-6 veckor. Hundar tillfrisknar snabbt när de får rätt behandling, men återfår symtomen om inte behandlingen fullföljs. Dock finns även fall av svårbehandlad anaplasmos som blivit kronisk.