Öresunds Veterinärklinik | Vaccination av hund
Öresunds Veterinärklinik. När ditt djur behöver vård. Fyra kliniker, Malmö, Vellinge, Lund, Limhamn.
105
page-template-default,page,page-id-105,page-child,parent-pageid-86,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Vaccination av hund

Grundvaccination

Hundar vaccineras rutinmässigt mot hundpest (parvo), valpsjuka och smittsam leversjukdom (hepatit). En grundvaccination görs vid 7- 8 veckors ålder och när hunden fyllt 12 veckor. När hunden fyller 1 år är det dags för vaccination igen. Därefter förnyas vaccinationen vartannat till vart tredje år. En tidigare ovaccinerad hund som är minst 16 veckor gammal ges bara en grundvaccination och kan anses vara skyddad ca 10 dagar efter vaccinationen.

Kennelhosta

Som komplement kan du även skydda din hund mot kennelhosta. Grundvaccination mot kennelhosta görs vid 7-8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder. Därefter ges vaccinet en gång per år. Hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat eller liknande bör vaccineras.

Vi rekommenderar ett nytt i ”näsan-vaccin” mot kennelhosta som även ger skydd mot ”hostbakterien” Bordetella. Fördelarna med intranasalt vaccin är att skyddet utvecklas mycket snabbt, redan efter 3 dygn. Dessutom bildas skydd (antikroppar) direkt i nosens slemhinna, där eventuell smitta tas upp. Man behöver bara vaccinera en gång för att få ett skydd som räcker i ett år, och vaccinet kan ges till både dräktiga tikar och valpar.

Rabies

Om hunden ska åka utomlands krävs rabiesvaccinationer. Rabies vaccinet ges tidigast vid 3 månaders ålder. Beroende på vaccin ska revaccination ske inom 1-3 år.
Det kan vara bra att planera vaccinationen i god tid före resan eftersom vaccinet måste ges minst 21 dagar innan avresa.

Leptospiros

Det finns idag ingen grund för att hålla hundar som endast vistas i Sverige vaccinerade mot leptospiros. Leptospirosvaccination krävs inte heller för återresa till Sverige från EU-land.

Eftersom infektionen är allvarlig för hund och dessutom kan smitta till människor rekommenderas emellertid vaccination innan utlandsresa.

Grundvaccinering mot Leptospiros görs vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum. Därefter rekommenderas årlig påfyllnad.

Vad är det för sjukdomar vi vaccinerar våra hundar mot?

Parvo

orsakas av hundens parvovirus. Hos valpar ses oftast kraftiga kräkningar som följs av diarré. Valpen blir mycket hängig och kan få feber. Vuxna hundar får en lindrigare form.

Behandlingen består av dropp, mot vätske- och näringsförlust samt antibiotika mot eventuella sekundärinfektioner. Parvoinfektion hos valpar leder inte sällan till döden. Vuxna hundar som drabbas brukar svara bra på behandling. Parvovirus är mycket smittsamt och sprider sig via avföring.

Valpsjuka

orsakas av ett virus som är släkt med mässlingvirus. Valpsjuka drabbar, namnet till trots, både valpar och vuxna hundar, och finns i två former: Katarral form som skadar slemhinnor och ger feber, varigt flöde ur ögon och näsa samt hosta och kräkningar/diarré. Nervös form som ger hjärnhinneinflammation och ofta leder till stelhet och kramper.

Behandling mot valpsjuka finns inte och prognosen är mycket dålig, men tack vare flitig vaccinering är den mycket ovanlig i Sverige. Valpsjuka är mycket smittsamt och sprider sig via sekret från ögon, näsa, saliv, urin och avföring.

HCC (Smittsam leverinflammation)

orsakas av hundens adenovirus typ 1. En smittad hund får feber och blir allmänt hängig. Nedsatt aptit, ökad törst, flöde ur ögon och näsa samt svalg och ögoninfektioner ses också. Hunden kan även visa smärta från buken och kräkas. Den enda behandling som ges är understödjande. Om behandlingsätts in i tid kan hunden återhämta sig, men ofta ses kroniska leverskador som följd. HCC är sällsynt i Sverige tack vare noggrann vaccinering. HCC smittar genom sekret/urin. Viruset kan leva i miljön i upp till ett år.

Kennelhosta

är ett samlingsnamn på ett flertal virus, bakterier och mykoplasmer. Pga. detta kan man inte skydda sig helt genom vaccinering, men symptomen blir oftast betydligt mildare när man är vaccinerad. De symptom som ses är kraftig, skrällande hosta. Ofta ses slemmiga kräkningar i samband med detta. Hunden kan också bli matt och hängig. I vissa fall kan kennelhosta övergå till lunginflammation då veterinärvård är ett måste. I annat fall är det vila som gäller. Kennelhosta smittar lätt varför en sjuk hund bör isoleras.

Leptospiros

orsakas av bakterier. Även Leptospirossmitta kan överföras på människa och smittar genom kontakt med urin. Bakterier kan finnas kvar i urinen i upp till ett år efter infektionen. En smittad hund får skador på lever och njurar vilket ger feber, ökad törst, kräkningar, sår och blödningar i slemhinnor. Behandlingen består av antibiotikabehandling under lång tid samt vätske- och blodterapi.