Fosterdiagnostik 

Dräktighet kan säkerhetsställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Tillförlitligheten vid en positiv dräktighetsdiagnos är hög. Det är dock svårt att få en korrekt uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Detta beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger.

För att få en uppfattning om antalet foster kan en röntgenundersökning utföras efter ca 45-50 dagars dräktighet. Då har fostrens skelett normalt sett börjat förkalkas. Röntgen är ett säkrare sätt än ultraljud vid fastställande av antalet foster.

Vid förlossningskomplikationer utförs ultraljud av fostren för att bedöma deras tillstånd, bland annat genom att kontrollera hjärtverksamheten.

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Kirurgiklinik

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

Tandvård

Ni kan boka en gratis tandkonsultation hos oss för en första bedömning av tänderna.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Artroskopi

Artroskopi är en metod för att undersöka och behandla en led genom att använda fiberoptisk utrustning.

Reproduktion

Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll.

Fosterdiagnostik

Dräktighet kan säkerställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer