Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Hund

Höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (AD) är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar som förekommer hos hundar inom många raser. Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram.

Hunden måste vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. För vissa raser gäller 18 månader som lägsta gräns. Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll av hundens identitet.

Röntgenbilderna skickas till Svenska Kennelklubben (SKK) för röntgenutlåtande, tillsammans med remiss undertecknad av djurägaren. Genom underskriften medger ägaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av en röntgenspecialist och arkiveras hos Svenska kennelklubben.

Hur går det till?

I samband med röntgenundersökningen lyssnar normalt en veterinär på hundens hjärta innan den sederas (får lugnande).

Hunden får ett sederande preparat inför röntgen. Djurägaren är ofta med under röntgenundersökningen och håller hunden. Djurägare bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och halsskydd. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år. Beroende på vad hunden fått för typ av lugnande ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar.

Karenstid

Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. De preparat som används vid sedering i samband med höftledsröntgen omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Hunden får inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid. För att ta reda på karenstiden behöver djurägaren veta vilket preparat djuret kommer få eller har fått.

Läs mer om karenstider för sedering vid röntgen på SKKs webbplats.

Katt

Katt

Höftledsdysplasi (HD) förekommar också hos katter. Rekommendationerna är att alla Maine Coon katter i avel ska testas för HD. Katten måste vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. Röntgen kan göras tidigare för att få ett preliminärt resultat från ca 6 månaders ålder.

Hur går det till?

I samband med röntgenundersökningen lyssnar normalt en veterinär på kattens hjärta innan den sederas (får lugnande).

Katten får ett sederande preparat inför röntgen. Djurägaren är ofta med under röntgenundersökningen och håller katten. Djurägare bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och halsskydd. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år. Beroende på vad katten fått för typ av lugnande ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar.

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Kirurgiklinik

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

Tandvård

Ni kan boka en gratis tandkonsultation hos oss för en första bedömning av tänderna.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Artroskopi

Artroskopi är en metod för att undersöka och behandla en led genom att använda fiberoptisk utrustning.

Reproduktion

Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll.

Fosterdiagnostik

Dräktighet kan säkerställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer