REMISSER TILL VÅR HJÄRTMOTTAGNING

På Öresunds Veterinärklinik i Lund har vi möjligheten att ta emot remisser avseende hundar och katter med blåsljud, arytmier, synkoper etc. Vi som arbetar på hjärtmottagningen är Miriam Höllmer (PhD i kardiologi, avslutad utbildning till europeisk specialist i internmedicin). Vi utför även avelsscreeningar t ex HCM på katt samt ultraljud av mer exotiska djurslag såsom marvin, kaniner mfl. arter vid behov.

Forskningen inom kardiologi har under de senaste åren helt ändrat på hur vi undersöker och behandlar våra hjärtpatienter. Förut fanns det inga bevis för att hundar med t ex degenerativ klaffsjukdom (MMVD/endokardos) eller DCM skulle behandlas med medicin innan de fick symptom. Idag vet vi genom studier såsom PROTECT och EPIC att vi signifikant kan förlänga den symptomfria perioden och därmed hundens liv genom att sätta in pimobendan tidigare i sjukdomsförloppet. Hos katt har FATCAT-studien indikerat att katter med hjärtsjukdom kan ha större nytta av trombosprofylax än vi tidigare trodde.

För att kunna ställa rätt diagnos och sätta in rätt typ av behandling i lämplig tid och därmed hjälpa dessa patienter bäst rekommenderar vi att man alltid gör ett hjärtultraljud när man upptäcker ett blåsljud eller någon form av arytmi på ett djur.
Vi kan erbjuda snabb handläggning av remisser, även akuta sådana vid exempelvis hjärtsvikt eller hemodynamiskt instabila arytmier.

Remissvar skickas ut omgående efter besök och vi kan även tillhandahålla individuella förslag på narkosprotokoll till de patienter som varit hos oss.

 

REMISSER TILL VÅR KIRURGI – OCH ORTOPEDIMOTTAGNING

På Öresunds Veterinärklinik i Lund tar vi gärna emot remisser på hundar och katter som behöver utredas och behandlas för hältor och ryggbesvär. Vi tar även emot remisser på hundar och katter som behöver mer avancerad mjukdelskirurgi, såsom thoraxkirurgi, rekonstruktiv kirurgi eller mer avancerad bukkirurgi. Vi utför även övre luftvägskirurgi på brachycephala hundar. Givetvis tar vi också emot allmänkirurgiska fall om så önskas.
På kirurgi-och ortopedimottagningen arbetar Maria Stadler (specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, under utbildning till ämnesområdesspecialist i kirurgi).
Vi har oftast möjlighet att ta emot akuta kirurgiska fall, inklusive frakturer, och kan då vid behov också vara flexibla med öppettiderna.

Förutom detta tar vi även emot remisser för bukultraljud och internmedicinska utredningar.

 

Vi ser fram emot ett riktigt bra samarbete!

Kardiologi

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Kirurgi

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att dina provsvar blir färdiga snabbare.

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Ortopedi

Vi har veterinärer som har specialiserat sig på sjukdomar i rörelseapparaten.

Tandvård

Vårt erfarna tandteam utför professionell tandrengöring och hjälper ditt djur vid olika typer av tandsjukdomar.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Artroskopi

Artroskopi är en metod för att undersöka och behandla en led genom att använda fiberoptisk utrustning.

Reproduktion

Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll.

Fosterdiagnostik

Dräktighet kan säkerställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer