Onkologi

Vi har ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl. ECVO), lektor vid veterinäruniversitetet i Köpenhamn. Maja är utbildad europeisk specialist i onkologi, vilket är den högsta kliniska utbildningen inom veterinärmedicin. I det dagliga jobbar även vår internmedicin specialist Kristine Bastholm Jensen och veterinär Caroline Edvinsson med onkologiska patienter.

Tumörsjukdomar är vanligt förekommande hos hundar och katter, framförallt i de äldre individerna. Tyvärr är det omöjligt att med säkerhet säga om en tumör är godartad eller elakartad utan ett cell- eller vävnadsprov. Tumörer kan utgå från alla organsystem och en del av dessa är uppenbara om de är lokaliserade på utsidan av djurets kropp. Beroende på vad cell- eller vävnadsproverna visar rekommenderas vidare diagnostik såsom röntgen och/eller ultraljudsundersökning och ev. datortomografi samt blodprovsanalyser.

Om ditt djur får en cancerdiagnos är där som oftast flera olika behandlingsalternativ. Vi är medvetna om att det kan vara en känslomässig svår situation för dig som djurägare och rätt rådgivning och stöd är oehört viktig för att du som djurägare ska kunna känna dig trygg med ditt beslut angående vidare behandling.

Vid många tumörsjukdomar är kirurgisk behandling förstavalet och är det kirurgiska ingreppet välplanerat, är där störst chans för att behandlingen är botande.

Vid spridningsbenägna cancersjukdomar och cancer i tex. lymfsystemet erbjuds medicinsk behandling med cellgifter. Cellgifter ges som livsförlängande behandling till djur (inte med syftet att bota sjukdomen som hos människor) och därför i lägre doser med mycket färre och mildare biverkningar.

Vi har som mål att säkra oss att djuret har den bästa livskvaliteten under behandlingen och justerar behandlingen individuellt så ditt djur lever ett så normalt liv som möjligt under hela förloppet.

Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området internmedicin (invärtesmedicin).

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Mikroskopi

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

specialist onkologi

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar (onkologi) och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå.

Digitalröntgen

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Kirurgiklinik

På vår kirurgiavdelning utför vi allt från enkla planerade ingrepp till akut kirurgi. Vi har även en fullt utrustad tandavdelning och även ortopedi kommer att erbjudas inom kort.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.