REMISSER TILL VÅR INTERNMEDICINSKA AVDELNING

På Veterinärhuset Öresund tar vi gärna emot remisser på hundar och katter som behöver internmedicinska utredningar.

I teamet ingår Kristine Bastholm Jensen som i 2014 fick titeln som diplomat i intermedicin efter hon genomfört ett residency vid Royal Veterinary College i England. Kristine är den enda specialisten med diplomatstatus inom internmedicin hos hund och katt i Södra Sverige. 

I teamet ingår också Miriam Höllmer och Caroline Edvinsson. Miriam Höllmer har skrivit PhD inom kardiologi, som är hennes nuvarande huvudområde. Caroline Edvinsson har bland annat gjort ett internship vid Davies Veterinary Specialists i England samt erhållit ett certifikat (GPCertSAM) i internmedicin genom EVSPS.

 

REMISSER TILL VÅR ONKOLOGISKA AVDELNING

På Veterinärhuset Öresund har Kristine Bastholm Jensen och Caroline Edvinsson ett nära samarbete med Maja Arendt (PhD, Dipl. ECVO) som är diplomat i onkologi och lektor vid veterinäruniversitetet i Köpenhamn. 

Tillsammans med Maja följer vi de senaste forskningsresultaten och håller oss uppdaterade inom avancerad diagnostik och behandling med cytostatika, tex vid malignt lymfom. Vi utför all typ av tumörkirurgi, från enkla till mycket avancerade ingrepp.

Vårt team rådgiver gärna veterinärkollegor vid specifika frågor via telefon eller email: remiss@veterinarhus.se

 

REMISSER TILL VÅR HJÄRTMOTTAGNING

På Veterinärhuset Öresund tar vi gärna emot remisser avseende hundar och katter med blåsljud, arytmier, synkoper etc. Miriam Höllmer (PhD i kardiologi) är ansvarig veterinär inom detta område. Vi utför även avelsscreeningar t ex HCM på katt samt ultraljud av mer exotiska djurslag såsom marvin, kaniner mfl. arter vid behov.

Forskningen inom kardiologi har under de senaste åren helt ändrat på hur vi undersöker och behandlar våra hjärtpatienter. Förut fanns det inga bevis för att hundar med t ex degenerativ klaffsjukdom (MMVD/endokardos) eller DCM skulle behandlas med medicin innan de fick symptom. Idag vet vi genom studier såsom PROTECT och EPIC att vi signifikant kan förlänga den symptomfria perioden och därmed hundens liv genom att sätta in pimobendan tidigare i sjukdomsförloppet. Hos katt har FATCAT-studien indikerat att katter med hjärtsjukdom kan ha större nytta av blodproppsprofylax än vi tidigare trodde.

För att kunna ställa rätt diagnos och sätta in rätt typ av behandling i lämplig tid och därmed hjälpa dessa patienter bäst rekommenderar vi att man alltid gör ett hjärtultraljud när man upptäcker ett blåsljud eller någon form av arytmi på ett djur.
Vi kan erbjuda snabb handläggning av remisser, även akuta sådana vid exempelvis hjärtsvikt eller hemodynamiskt instabila arytmier.

Remissvar skickas ut omgående efter besök och vi kan även tillhandahålla individuella förslag på narkosprotokoll till de patienter som varit hos oss.

 

REMISSER TILL VÅR KIRURGI – OCH ORTOPEDIMOTTAGNING

På Veterinärhuset Öresund tar vi gärna emot remisser på hundar och katter som behöver utredas och behandlas för hältor och ryggbesvär. Vi tar även emot remisser på hundar och katter som behöver mer avancerad mjukdelskirurgi, såsom thoraxkirurgi, rekonstruktiv kirurgi eller mer avancerad bukkirurgi. Vi utför även övre luftvägskirurgi på brachycephala hundar. Givetvis tar vi också emot allmänkirurgiska fall om så önskas.
På kirurgi-och ortopedimottagningen arbetar Maria Stadler (specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, under utbildning till ämnesområdesspecialist i kirurgi). Maria är i slutfasen av sin steg II utbildning i kirurgi och har stor erfarenhet av artroskopi och ortopedisk kirurgi, men utför även det mesta inom mjukdelskirurgi.

Vi hjälper gärna till med bedömning av ortopediska röntgenbilder. Önskar ni en second opinion går det bra att skicka ett mejl med bilder och en kort epikris till remiss@veterinarhus.se.

 

REMISSER TILL VÅR ÖGONMOTTAGNING

Vi har glädjen att presentera vårt nya samarbete med ögonspecialist Ann Ström på Veterinärhuset Öresund. Ann är Diplomat i oftalmologi och utbildad på University of California, Davis, USA, som är ett av de ledande universiteten inom veterinärmedicin i världen. Hon har även jobbat som undervisare på universitetet. Ann utför all typ av ögonkirurgi inklusive kataraktoperationer, linsluxationer, glaukomoperationer, ögonlockskirurgi, tumörkirurgi, korneakirurgi mm.
Ann erbjuder både operationer på tisdagar och poliklinisk mottagning på onsdagar på Veterinärhuset Öresund.

Varmt välkomna med era remisser på:
info@eyevet.dk eller telefon: 040-18 16 00

 

Vi ser fram emot ett mycket bra samarbete!