Bilddiagnostik

Ultraljud

Ultraljud kan användas för att undersöka de flesta av kroppens organ och är en viktig del i det diagnostiska arbetet. Vi har en högpresterande ultraljudsmaskin som kontinuerligt används av specialiserade veterinärer. De vanligaste ultraljudsundersökningarna är bukultraljud och ekokardiografi (ultraljud av hjärtat). Vid en bukultraljudsundersökning undersöks bukorganen inklusive kärl och lymfknutor. Förändringar i t ex lever, njurar, mjälte och livmoder kan bedömas.

Förberedelse inför ultraljud

Hunden eller katten bör helst vara fastande i 8-12 timmar före besöket för bukultraljudsundersökning. Vid ultraljudsundersökning av urinblåsan bör urinblåsan vara fylld. Låt därför inte din hund eller katt kissa ca 4-6 timmar innan besöket.

Ekokardiografi (ultraljud av hjärta) kräver ingen specifik förberedelse.

Så går ultraljudsundersökning till

Vid bukundersökning ligger djuret vanligtvis på rygg, oftast i en mjuk vagga. I de flesta fall rakas buken. Vid undersökning av hjärtat ligger patienten som regel på sidan, oftast med ett EKG påkopplat.

För att skapa god kontakt mellan ultraljudsgivaren och huden används vanligen sprit och/eller gelé. Hudirritation kan uppstå av rakningen och gelén så avspolning av området med vatten rekommenderas efter undersökningen. De flesta ultraljudsundersökningar går bra att utföra utan att ge lugnande medel.

Röntgen

Röntgen är en viktig del av det diagnostiska arbetet och kan användas för att undersöka de flesta av kroppens organ och skelett. Vi har en modern direkt digital röntgenenhet.

Förberedelse inför röntgen

Röntgen av brösthåla och buk går oftast bra att utföra utan att ge lugnande medel.

Vid röntgen av bukhålan kan det i vissa fall vara en fördel om djuret inte nyligen har ätit och är nyrastat, då en stor mängd mat i magsäcken eller tarmarna kan skymma en del av andra organ i området.

Röntgenundersökning av brösthålan kräver ingen specifik förberedelse.

Röntgen av skelettet kräver nästan alltid att hunden eller katten får lugnande medel då det är viktigt att den ligger helt stilla under undersökningen. Ofta behöver benen eller ryggen positioneras i ett mycket bestämt läge vilket djuret ofta inte accepterar någon längre tid. En annan orsak till att djuret får lugnande är att antalet omtagna bilder då kan minska och därmed också stråldoserna. Hundar och katter bör därför vara fastande inför röntgenundersökningar av skelettet.

Hur går röntgenundersökningen till?

Den kroppsdel som ska undersökas placeras under röntgenapparaten. Hunden eller katten måste vara helt stilla under tiden som bilden tas. Bildtagningen tar bara någon sekund och känns inte för djuret.

Höftledsröntgen

På Veterinärhuset Öresund erbjuder vi höftled- och armbågsledröntgen för bedömning hos SKK. Kom ihåg att inte ge din hund eller katt mat några timmar innan röntgen. Detta eftersom din hund eller katt kommer att få en lugnande spruta. Viktigt! Kom även ihåg att ta med din hunds stamtavla vid SKK-röntgen.

Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området internmedicin (invärtesmedicin).

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Mikroskopi

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

specialist onkologi

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar (onkologi) och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå.

Digitalröntgen

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Kirurgiklinik

På vår kirurgiavdelning utför vi allt från enkla planerade ingrepp till akut kirurgi. Vi har även en fullt utrustad tandavdelning och även ortopedi kommer att erbjudas inom kort.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.