Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt. Vi kan erbjuda hjärtultraljud, EKG och 24-timmars EKG. Vi utför också screening inför avel på hund och kattraser (HCM screening) där det är avelsprogram.

Hundar och katter kan precis som vi människor få hjärtsjukdomar och innan ditt djur utvecklar hjätsvikt uppvisar den som regel inga symptom.  I senare stadier kan djuret uppvisa kliniska symtom såsom hosta, sämre kondition och ökad andingsfrekvens. Hjärtsjukdomar kan vara medfödda eller utvecklats med åldern. Små hundraser får oftast läckage i hjärtklaffarna, stora hundraser kan få försvagning av hjärtmusklen och katter får oftast förtjockning av hjärtmusklen (hypertrofisk cardimyopati). Vid dom flesta hjärtsjukdomarna är det viktigt att sätta in behandling innan djuret utvecklar hjärtsvikt. Om ditt djur har fått konstaterat ett blåsljud på hjärtat är det viktigt att göra ett hjärtultraljud för att sätta in rätt behandling som kan förlänga livet och förbättra ditt djurs livskvalitet.

På kliniken i Limhamn utför Miriam Höllmer fullständiga hjärtutredningar inkl. hjärtultraljud och EKG.

EKG

EKG används för att undersöka hjärtats rytm. Rytmrubbningar i hjärtat (arytmier) kan uppträda kontinuerligt eller i kortare episoder. Vi har möjlighet att göra vanligt EKG (registrering under några minuter), kontinuerlig EKG-övervakning på inneliggande djur, eller så kallad Holter-EKG/24-timmars registrering. Med hjälp av Holter-EKG kan vi lättare upptäcka vissa hjärtsjukdomar i ett tidigt skede och även lättare bedöma hur djuret svarar på behandling.

Hjärtultraljud

Med avancerad ultraljudsdiagnostik kan man bland annat bedöma hjärtats klaffar, göra flödesmätningar och mäta storleken på hjärtats olika kamrar. Ultraljudsundersökning är viktigt för diagnostik av alla hjärtsjukdomar hos hund och katt. Ultraljud används också för att hjärtundersöka vissa raser inför avel.

Endokardos

(degenerativ klaffsjukdom, myxomatös mitralisklaffsdenegration)

Degenerativ klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och står för 70 % av hjärtsjukdomarna hos hund. Den drabbar för det mesta små raser som Cavalier King Charles spaniel, Chihuahua, Tax och Pudel, men alla raser kan drabbas. Hos hunden ser man då sämre ork, hosta och ansträngd andning. De flesta fall kan behandlas framgångsrikt med en kombination av olika mediciner.

Dilaterad kardiomyopati (DCM)

Dilaterad kardiomyopati är den vanligaste formen för hjärtmuskelsjukdom hos hund. Detta är en sjukdom som innebär att hjärtat förstoras och att sammandragnings-förmågan minskar på grund av en svaghet i hjärtmuskulaturen. Ofta får hunderna även rytmstörningar. Sjukdomen är särskilt vanlig hos stora raser så som Grand Danois, Dobermann, New Foundland och Irländsk Varghund. Hundarna kan visa olika symptom som trötthet, ansträngd andning och viktförlust. Ibland ses även svimningsanfall och det är en ökad risk för plötsliga dödsfall.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

Hos katt är de vanligaste hjärtsjukdomarna sådana som drabbar hjärtmuskeln. Det finns flera olika hjärtmuskelsjukdomar, vanligast förekommande är hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Då ses en förtjockad hjärtmuskel och en vänsterkammare med liten inre dimension. När sjukdomen utvecklas blir vänster förmak förstorat. Ibland ses det liknande förändringar på hjärtat hos katt vid högt blodtryck eller en överaktivitet i sköldkörteln (hypertyreos). Sjukdomen kan bryta ut i alla åldrar men är vanligast hos katter från 1 – 5 års ålder. Ofta visar katter inga symptom, men några katter blir onormalt trötta och andfådda efter lek eller annan aktivitet. Symptombilden hos katt med vänstersidig hjärtsvikt och lungödem är oro och hög andningsfrekvens samt ansträngd andning som ibland visar sig genom att katten andas med öppen mun. Katter med hjärtsvikt hostar oftast inte. En annan möjlig inledning på sjukdomen kan vara en plötslig hälta eller förlamning på ett eller båda bakbenen, detta ses om katten fått en blodpropp. Ibland ses även plötsliga dödsfall utan några förutgående symtom.

Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området internmedicin (invärtesmedicin).

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Mikroskopi

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

specialist onkologi

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar (onkologi) och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå.

Digitalröntgen

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Kirurgiklinik

På vår kirurgiavdelning utför vi allt från enkla planerade ingrepp till akut kirurgi. Vi har även en fullt utrustad tandavdelning och även ortopedi kommer att erbjudas inom kort.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.