Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området intermedicin (invärtesmedicin). Vi är detektiverna som arbetar för att ställa korrekt diagnos utifrån ditt djurs symptom. Området är brett och omfattar bland annat tillstånd som kräkningar, diarré, viktminskning, överdrivet vattenintag, feber och blodbrist (anemier).

För att få en tydlig bild av vad som händer i ditt djur, krävs ofta en fördjupad historia från dig som djurägare, en noggrann klinisk undersökning samt vidare utredning med blod- och urinprover, röntgenbilder, ultraljud eller endoskopi. När vi har en diagnos, kan vi sedan diskutera behandlingsalternativ och anpassa en behandlingsplan utifrån dina förväntningar som djurägare och ditt djurs individuella behov.
I teamet ingår Kristine Bastholm Jensen som i 2014 fick titeln som diplomat i intermedicin efter hon genomfört ett residency vid Royal Veterinary College i England.

Kristine är den enda specialisten med diplomatstatus inom internmedicin hos hund och katt i Södra Sverige. I teamet ingår även Miriam Höllmer och Caroline Edvinsson. Miriam har forskat och skrivit PhD inom kardiologi, som är hennes nuvarande huvudområde. Caroline har bland annat fullfört ett internship vid Davies Veterinary Specialists i England samt erhållit ett certifikat (GPCertSAM) i internmedicin genom EVSPS.

Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området internmedicin (invärtesmedicin).

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Mikroskopi

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

specialist onkologi

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar (onkologi) och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå.

Digitalröntgen

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Kirurgiklinik

På vår kirurgiavdelning utför vi allt från enkla planerade ingrepp till akut kirurgi. Vi har även en fullt utrustad tandavdelning och även ortopedi kommer att erbjudas inom kort.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.