Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning och det kan vi på Öresund Vellinge hjälpa er med.

Tillförlitligheten vid en positiv dräktighetsdiagnos är hög vilket innebär att en dräktighet kan konfirmeras men det kan vara svårt att få en korrekt uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Detta beror på att det inte går att få en översiktsbild av alla foster samtidigt med ultraljudet och därför kan samma foster räknas flera gånger.

Vill man veta mer om antalet foster kan man göra en röntgenundersökning efter ca 45-50 dagars dräktighet när fostrens skelett har börjat förkalkas. Vid röntgen är det säkrare att fastställa antalet foster men vid en dräktighet med många foster kan det ändå vara svårt att säga med säkerhet.

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt. Vi erbjuder tandrens, digital tandröntgen och tandextraktioner av välutbildad personal. Vi erbjuder även gratis tandkoll till sköterska.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Chef för avdelningen är veterinär Henriette Ström, PhD,steg 2 specialist i kirurgi. Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer