Ögon

Hos oss finns veterinär med speciell ögonkompenens. Det innebär att hon, som auktoriserad ögonlysare för SKK (Svenska KennelKlubben), en av få veterinärer i Skåne som har befogenhet att ögonlysa och utfärda ögonintyg avseende ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt. Hos oss finns också specialinstrument för att mäta tryck, kontrollera eventuella skador på hornhinnan, mäta tårproduktion och en så kallad spaltlampa för att undersöka alla lager av ögat och vi tar emot, undersöker och behandlar hund och katt och övriga sällskapsdjur med både långvariga, kroniska och/eller akuta ögonproblem.

Tack vare att kliniken har operationsmikroskop utför vi även avancerad ögonkirurgi.

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Ögon

Hos oss finns veterinär med speciell ögonkompetens.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning och det kan vi på Öresund Vellinge hjälpa er med.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Specialistavdelning för ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Chef för avdelningen är veterinär Henriette Ström, PhD,steg 2 specialist i kirurgi. Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer