Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter. Det innebär att man går in vid ett litet snitt på sidan av buken istället för längst buken som man gör i vanliga fall. Snittet är endast en centimeter långt och pälsen som rakas bort i området är en fyrkant på några centimeter. Fördelarna är många, bland annat att det inte bir samma påfrestning på operationssåret eftersom bukorganen inte tynger ner på det opererade området. Eftersom det är ett så pass litet snitt läker det snabbare än ett större. Det blir inte samma påfrestning på såret när katten sträcker på sig och hoppar. Det sitter också på ett sådant sätt att det är svårt för katten att komma åt och slicka vilket innebär att de i de flesta fall inte behöver krage efter operationen. Det är dock mycket viktigt att själv se till att katten (eller någon annan katt) inte kommer åt och slickar på såret.

Denna metod kan vara en mycket bra lösning för till exempel stallkatter och andra utekatter som kan vara svåra att hålla inomhus under en längre läkningsperiod men metoden uppskattas av de flesta djurägare.

Vi utför självklart också ”vanliga” kastrationer på honkatt där man gör ett snitt via undersidan av buken.

Ordet kastration syftar till att man tar bort både livmoder och äggstockar vid operationen. Kastration av honkatt kallas ofta, felaktigt, för sterilisering vilket innebär att man endast klipper/knyter av äggledarna vilket är en metod som inte görs i Sverige eftersom det innebär att katten fortsatt kommer löpa men utan möjlighet att bli dräktig.

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt. Vi erbjuder tandrens, digital tandröntgen och tandextraktioner av välutbildad personal. Vi erbjuder även gratis tandkoll till sköterska.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer