Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi. Vid gastroskopi finns möjlighet att undersöka matstrupe, magsäck och första delen av tunntarmen och vid bronkoskopi kan man undersöka luftstrupe och lungor. Detta görs med ett instrument som består av en kamera i spetsen av en böjlig och flexibel slang. Man kan också ta vävnadsprover från områden med avvikande utseende.  Dessa typer av avancerad undersökning kan krävas vid utredning av olika typer av symtom från mage/tarm och luftvägar men kan också vara ovärderligt när något fastnat i strupe eller magsäck.

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt. Vi erbjuder tandrens, digital tandröntgen och tandextraktioner av välutbildad personal. Vi erbjuder även gratis tandkoll till sköterska.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer