Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Operationsavdelningen är välutrustad med modern övervakningsutrustning. Inom mjukdelskirurgin utför vi enklare såväl som mer avancerade ingrepp och vi har även resurser att utföra vissa ortopediska operationer.

De legitimerade djursjukskötare som är narkosansvariga, har lång erfarenhet och arbetar alltid tillsammans i ett team med en veterinär.

För att ditt djur skall må så bra som möjligt lägger vi stor vikt vid smärtlindring före, under och efter det kirurgiska ingreppet. Vid hemgång får ni som ägare alltid instruktioner om hur ni ska sköta ert djur på bästa sätt under återhämtningstiden.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss efter operationen om det är några problem eller frågor!

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Ögon

Hos oss finns veterinär med speciell ögonkompetens.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning och det kan vi på Öresund Vellinge hjälpa er med.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer