Operation

Vi har 2 separata operationsavdelningar med tillhörande förberedelse rum och uppvakningsstall. Vi har självklart eget uppvakningsstall för katter. Den ena avdelningen är avsedd för mjukdelskirurgi och den andra för ortopedisk kirurgi. Se under fliken ” Specialistavdelning för ortopedi och avancerad kirurgi”.

Inom mjukdelskirurgin utför vi avancerade ingrepp men även förebyggande åtgärder  som till exempel kastrationer.

Båda avdelningarna är utrustade med ny utrustning avseende såväl narkos- som övervakningsapparatur.

De legitimerade djursjukskötare, som är narkosansvariga , hat lång erfarenhet och arbetar alltid i team med en veterinär.

För att Ditt djur skall må så bra som möjligt lägger vi stor vikt vid  smärtlindring före, under och efter det kirurgiska ingreppet. Vid hemgång får ni som ägare alltid instruktioner om hur ni skall sköta ert djur på bästa sätt efter operationen.

Ni är  alltid välkomna att kontakta oss efter operationen, om det är några problem eller frågor.

 

 

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt. Vi erbjuder tandrens, digital tandröntgen och tandextraktioner av välutbildad personal. Vi erbjuder även gratis tandkoll till sköterska.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer