Höftleds- och armbågsledsröntgen

Hund

Höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (AD) är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar som förekommer hos hundar inom många raser. Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram.

Hunden måste vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. För vissa raser gäller 18 månader som lägsta gräns. Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll av hundens identitet.

Röntgenbilderna skickas till Svenska Kennelklubben (SKK) för röntgenutlåtande, tillsammans med remiss undertecknad av djurägaren. Genom underskriften medger ägaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av en röntgenspecialist och arkiveras hos Svenska kennelklubben.

Hur går det till?

I samband med röntgenundersökningen lyssnar normalt en veterinär på hundens hjärta innan den sederas (får lugnande).

Hunden får ett sederande preparat inför röntgen. Djurägaren är ofta med under röntgenundersökningen och håller hunden. Djurägare bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och halsskydd. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år. Beroende på vad hunden fått för typ av lugnande ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar.

Karenstid

Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. De preparat som används vid sedering i samband med höftledsröntgen omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Hunden får inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid. För att ta reda på karenstiden behöver djurägaren veta vilket preparat djuret kommer få eller har fått.

Läs mer om karenstider för sedering vid röntgen på SKKs webbplats

Katt

Höftledsdysplasi (HD) förekommer också hos katter. Rekommendationerna är att alla Maine Coon katter i avel ska testas för HD. Katten måste vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. Röntgen kan göras tidigare för att få ett preliminärt resultat från ca 6 månaders ålder.

Hur går det till?

I samband med röntgenundersökningen lyssnar normalt en veterinär på kattens hjärta innan den sederas (får lugnande).

Katten får ett sederande preparat inför röntgen. Djurägaren är ofta med under röntgenundersökningen och håller katten. Djurägare bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och halsskydd. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år. Beroende på vad katten fått för typ av lugnande ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar.

Internmedicin

På Veterinärhuset Öresund brinner vi lite extra för området internmedicin (invärtesmedicin).

Hjärtklinik

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Mikroskopi

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att vi dina provsvar blir färdiga snabbare

specialist onkologi

Onkologi

Vi erbjuder diagnostik och behandling av tumörsjukdomar (onkologi) och har möjlighet för att erbjuda specialistrådgivning på högsta nivå.

Digitalröntgen

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi på investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Kirurgiklinik

På vår kirurgiavdelning utför vi allt från enkla planerade ingrepp till akut kirurgi. Vi har även en fullt utrustad tandavdelning och även ortopedi kommer att erbjudas inom kort.

Ortopedimottagning

Vi har veterinärer som har specialiserat sig inom ortopedi.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.