Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud

Läs mera: Båda dessa undersökningar är helt smärtfria. Vid röntgen av ben och leder måste djuret ibland ligga i en obekväm ställning och av den anledningen ges oftast en lugnande spruta. Det är viktigt att djuret ligger still, annars blir bilderna oskarpa. På grund av lagstiftning om strålningsskydd så får vi inte heller utsätta den som är behjälplig för onödig strålning på grund av omtag. Vid röntgen av bröst- och bukhåla krävs sällan lugnande preparat.

Vi utför även röntgen av höftleder och armbågsleder för SKK/Svenska Kennelklubben. Då måste hundarna ha lugnande spruta, annars registreras inte resultatet. Viktigt att ha med registreringsbevis vid röntgen som ska registreras till SKK eftersom vi annars inte kan göra undersökningen!

Vid ultraljudsundersökning måste man oftast raka det aktuella området. Därefter appliceras en gel över det område som ska undersökas, för bästa kontakt och bästa bild. Vi använder ultraljud vid dräktighetsdiagnostik, som hjälp vid urinprovstagning samt vid undersökning av vissa bukorgan. I de flesta fall behöver lugnande inte ges vid den här typen av undersökning.

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt. Vi erbjuder tandrens, digital tandröntgen och tandextraktioner av välutbildad personal. Vi erbjuder även gratis tandkoll till sköterska.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer