Specialistavdelning för ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Den nybyggda operationsavdelningen har separat förberedelserum , operationssal och uppvakningsstall. Standardiserade normer finns inte på veterinärsidan för den här typen av lokaler. Vi har därför valt de normer för operationssalar på humansidan , som riktlinje.

Vi utför frakturkirurgi ,ledkirurgi och artroskopi, korsbandsskador med TPLO teknik, korrektion av patellaluxation och bendeformitet, ryggkirurgi, avancerad mjukdelskirurgi med mera. Artroskopi är en form av titthålskirurgi, där man använder sig av fiberoptisk utrustning. Genom små snitt förs artroscop och instrument in i leden . Genom kameran i artroskopet får man en bild av ledens inre strukturer. Detta projiceras på en bildskärm. Denna typ av kirurgi medför en betydligt kortare och mindre smärtsam läkningsprocess, än om öppnar leden.

Tack vare att vi har tre ortopeder räknar vi med att alltid, även under semestertider, kunna ha ortoped på plats. Vi välkomnar remisser från våra våra kollegor, men djurägare har även möjlighet att själv kontakta oss för att boka tid direkt till någon av våra ortopeder.

Anna Agger, Henriette Ström & Felicia Haraldsson

Flanksitt

Som en av få kliniker i Sverige så gör vi så kallade flanksnitt vid kastration av honkatter.

Operation

På operationsavdelningen tar vi hand om alla patienter med problem som kräver kirurgiska ingrepp men också förebyggande åtgärder som till exempel kastrationer.

Laboratorium

Vi har eget välutrustat laboratorium, vilket innebär att vi har möjlighet att utföra många av de vanligaste analyserna själva.

Gastroskopi och bronkoskopi

Vi har även utrustning och resurser för att utföra både gastroskopi och bronkoskopi.

Tandvård

Precis som vi människor kan våra husdjur få problem med tänderna, något som kan vara mycket smärtsamt och obehagligt. Vi erbjuder tandrens, digital tandröntgen och tandextraktioner av välutbildad personal. Vi erbjuder även gratis tandkoll till sköterska.

Fosterdiagnostik

Dräktighet hos hund kan säkerställas med ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Röntgen/ultraljud

För att vi skall kunna ställa en så säker diagnos som möjligt, behöver ibland den kliniska undersökningen kompletteras med röntgen eller/och ultraljud.

Ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi

Vi har kunskap och resurser att utföra avancerad ortopedi och mjukdelskirurgi.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer