Kastrering katt

Katter kan kastreras från 4 månaders ålder och numera rekommenderar man att det görs innan de blir könsmogna.
Katter blir normalt könsmogna vid 8-9 månaders ålder men det kan ske både tidigare och senare.
Vi rekommenderar att alla katter som inte är tänkta att användas i avel ska kastreras.
Kastrationen bidrar till att inga könshormoner produceras vilket i sin tur innebär att beteendet förändras. Om det görs innan katten är könsmogen märks det inte så stor skillnad. Om kastrationen görs efter att katten blivit könsmogen finns det alltid en liten risk att ett ”dåligt” beteende kvarstår. Risken är större ju äldre katten är.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen.

Fördelar med kastration
(enligt Normgruppen Sveriges Veterinärmedicinska sällskap)
Kastrerade katter producerar inte avkommor och det föds därmed färre oönskade kattungar. Studier visar att kastrerade katter lever längre, har bättre hälsa och mer sällan drabbas av skador. Risken för juvertumörer och andra sjukdomar i reproduktionsorgan elimineras eller minskas avsevärt. Kastrerade katter revirmarkerar i mindre omfattning, vilket underlättar att hålla hankatter som husdjur.

Nackdelar kastration
Katter som är kastrerade kan drabbas av övervikt och för att undvika detta bör ett foder med färre kalorier sättas in. Titta också gärna på vår rekommendation för överviktiga katter.

P-piller till honkatt
P-piller kan ges till honkatt men rekommenderas bara till de katter som ska gå i avel då det finns biverkningar såsom juvertumörer vid lång användning.
P-piller ger du till katten en gång i veckan.

Kastrering hankatt

Kastrering av hankatt innebär att testiklarna opereras bort via två små snitt i pungen. Blodkärlen som har försörjt testiklarna knyts av. Snitten i pungen lämnas att läka öppet, inga stygn behöver tas.

Kastrering honkatt

På honkatt är det också en kastration som utförs även om många felaktigt kallar det för sterilisering. En kastration innebär att livmoder och äggstockar opereras bort och denna operationen genomförs via ett litet buksnitt och sys med stygn som ej syns och ej behöver tas bort.

Kardiologi

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Tandvård

Vårt erfarna tandteam utför professionell tandrengöring och hjälper ditt djur vid olika typer av tandsjukdomar.

Kirurgi

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att dina provsvar blir färdiga snabbare.

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Reproduktion

Optimering av parningsdag och dräktighetskontroll med ultraljud eller röntgen.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Håll kontakten med oss!

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer