Vaccination av katter

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Vid grundvaccinationen ges två vaccinationer med tre till fyra veckors mellanrum, sedan ges en tredje spruta efter ett år. Därefter rekommenderas årlig vaccination mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest.

Katter som lever som rena innekatter och aldrig möter andra katter kan man välja att endast vaccinera vart tredje år men då har de inget skydd mot kattsnuva. Eftersom kattpest är mycket motståndskraftigt och kan föras med på skor och kläder bör även innekatter skyddas mot infektionen genom vaccination.

Kattungar som lever i en miljö med högt infektionstryck kan vaccineras från sex veckors ålder. Annars ges första vaccinationen vid 8 veckors ålder och vid andra vaccinationen ska kattungen vara över 12 veckor. Tänk på att avmaska din kattunge innan vaccination.

Vid förstagångsvaccination får katten ett bra skydd mot sjukdom först ca två veckor efter avslutad grundvaccination.
Rabies

Om katten ska åka utomlands krävs rabiesvaccinationer. Rabiesvaccinet ges tidigast vid 3 månaders ålder. Beroende på vaccin ska revaccination ske inom 1 år.
Se vidare speciell information angående resa utomlands.
www.jordbruksverket.se
Vad är det för sjukdomar vi vaccinerar våra katter mot?

Kattpest

Kattpest är en mycket allvarlig sjukdom som ses oftast hos kattungar, men katter i alla åldrar kan smittas. De vanligaste symtomen är feber, buksmärtor, kräkningar och diarré. Obehandlade katter kan dö ganska snabbt av chock eller bli mycket sjuka av dehydrering och olika komplikationer associerade med kattpest.
Infektionen är mycket smittsam och påträffas på kattdjur över hela världen. Inkubationstiden är 4-6 dagar. Katten smittas via direktkontakt med infekterade djur eller från virus i miljön inklusive kläder och skor. Virus sprids via avföring och till viss del via urin. Ansamlingar av ovaccinerade, särskilt unga katter, ökar risken för ett utbrott, speciellt i kombination med bristande omgivningshygien.
Äldre katter får oftast lindrigare symtom. Naturlig infektion ger flerårig immunitet.

Kattpest orsakas av ett parvovirus och är ett mycket motståndskraftigt virus som kan finnas kvar i miljön i månader till år. För att avdöda detta virus krävs speciella medel som dödar parvovirus, bland annat Virkon i dubbel styrka.

Kattsnuva

Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. I vaccinet ingår skydd mot Calicivirus och Rhinotracheitvirus/Herpesvirus.

Kattens Calicivirus, FCV
Ofta en akut infektion i övre luftvägarna. Man har ev sett ett samband med kroniska gingivostomatiter. Därutöver har man sett FCV som orsak till övergående hälta, abort och hemorragisk feber. Virus kan påvisas i munhålan hos friska katter.

Virus kan leva i miljön upp till 10 dagar men är känsligt för lågt pH. Infektionen sprids från smittade katter via direktkontakt. De flesta eliminerar viruset efter några månader emedan en del blir livslånga bärare.

Vaccinerade katter kan bli smittade och kan i sin tur smitta andra katter, men får endast lindriga eller inga symtom. En smittbärare behöver inte ha symtom.

Kattens Rhinotracheitvirus/Herpesvirus, FRV,FHV
FRV/FHV orsakar keratokonjunktivit (inflammation i ögats blind- och hornhinna), rhinit/tracheit (snuva och luftrörskatarr), glossit (infl på tungan) och ibland abort på katter i alla åldrar. Viruset är oftast inte dödligt men gamla och riktigt unga kan få allvarliga symtom. Störst är risken för de katter som hålls i stora grupper.

Viruset förstörs lätt av vanliga desinfektionsmedel och torka, kan överleva 18 timmar i fuktig miljö.

FHV/FRV smittar via direktkontakt genom saliv, tårar och nossekret, det förekommer även indirekt spridning. Inkubationstiden är 2-7 dagar och katten är smittförande ca två veckor. Troligen blir 80-100% av de katter som möter smittämnet symtomfria bärare.

Vaccinet ger inte skydd mot infektion och även vaccinerade katter kan få symtom och utsöndra virus. Vaccinerade katter får lindrigare symtom än ovaccinerade katter. Sedan vaccinet kom är sjukdomsfallen färre och symtomen mindre grava.

Chlamydia
Ingår också i kattsnuvekomplexet men ingår inte i det vanliga kattsnuvevaccinet. Det finns dock ett vaccin mot Chlamydia, detta ges ej rutinmässigt.
Chlamydofila felia är en bakterie som kan ge allvarliga symtom hos kattungar. Vuxna katter får lindrigare symtom som ffa ses i form av ögoninflammationer.
Vuxna katter kan vara bärare av infektionen och utsöndra smittämnet i samband med stress, t ex dräktighet, laktation. Katter kan smittas av chlamydia utan att utveckla sjukdom.

Smittämnen kan överleva några dagar i miljön men är känsliga för vanliga rengöringsmedel.

Chlamydofila utsöndras ffa i ögonsekret. Den kan ibland också påvisas i vagina och ändtarm, men den kliniska betydelsen av dessa lokalisationer är oklar, liksom deras betydelse för smittspridningen.
Chlamydia smittar ffa vid direktkontakt. I undantagsfall kan den smitta korta avstånd luftburet, eller via föremål. Smittan torde inte utgöra någon zoonosrisk för personer med normalt immunförsvar.

Immunitet till följd av naturlig infektion liksom vaccination är kortvarig. Visst skydd har visats finnas upp till 12-18 månader.

Kardiologi

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Tandvård

Vårt erfarna tandteam utför professionell tandrengöring och hjälper ditt djur vid olika typer av tandsjukdomar.

Kirurgi

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att dina provsvar blir färdiga snabbare.

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Reproduktion

Optimering av parningsdag och dräktighetskontroll med ultraljud eller röntgen.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Håll kontakten med oss!

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer