Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan med hjälp av ett speciellt instrument.

För att utvärdera mag- och tarmslemhinnan tas vanligtvis vävnadsprover, så kallade biopsier, från flera ställen i magsäck och tolvfingertarm. När undersökning utförs är djuret under narkos.

Inför undersökningen

För att gastroskopiundersökningen ska kunna utföras är det nödvändigt att djurets magsäck är tom. Speciella förberedelser krävs, instruktioner inför gastroskopi lämnas ut av behandlande veterinär.

När utförs en gastroskopi?

Vanlig anledning till att en gastroskopi utförs kan vara att katten eller hunden visar symtom på magproblem som illamående, kräkning, svårighet att svälja eller oförklarlig viktminskning. Ibland kan fiberendoskop användas för att avlägsna olämpliga föremål i magsäck som bollar, stenar, tygbitar mm som djuret har svalt.

Eftervård

Efter undersökningen kan magen vara lite uppsvälld och spänd med lite magknip som följd. Så mycket luft som möjligt avlägsnas efter avslutad undersökning. Om det ändå finns lite luft kvar brukar obehaget försvinna relativt snabbt. Hemgång sker samma dag efter att djuret vaknat ordentligt efter narkosen.

Kardiologi

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Kirurgi

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att dina provsvar blir färdiga snabbare.

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Ortopedi

Vi har veterinärer som har specialiserat sig på sjukdomar i rörelseapparaten.

Tandvård

Vårt erfarna tandteam utför professionell tandrengöring och hjälper ditt djur vid olika typer av tandsjukdomar.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Artroskopi

Artroskopi är en metod för att undersöka och behandla en led genom att använda fiberoptisk utrustning.

Reproduktion

Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll.

Fosterdiagnostik

Dräktighet kan säkerställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer