Kirurgiklinik

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi såsom ortopedi, mjukdelskirurgi, och thoraxkirurgi.

På vardagarna utförs planerad kirurgi, till exempel ingrepp i buk- och brösthåla och korsbandsoperationer. Men vi är också redo att söva och operera akut sjuka djur. Det kan röra sig om magomvridning, kejsarsnitt, brusten mjälte med mera.

Avdelningens legitimerade djursjuksköterskor har god kompetens inom anestesiologi och är vana att söva och övervaka sjuka djur. Hos oss arbetar några av Sveriges mest erfarna kirurger när det kommer till ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi.

Många av våra operationer utförs på patienter som är remitterade hit från andra kliniker, då Öresunds Veterinärklinik Lund både har kompetensen och utrustningen att utföra avancerad kirurgi. Vi är även uttrustade till att ta emotde patienter som är äldre och behöver särskild tillsyn före och efter en narkos då de t.ex. har hjärtproblem, njurskador eller andra kroniska sjukdomar och ställer stora krav på narkosen under en operation.

Efter operationstillfället får du som ägare stöd från klinikens team av veterinärer och djursjuksköterskor samt råd för vård i hemmet.

Kardiologi

Vi har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt.

Kirurgi

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi.

Laboratorium

Vi har ett eget modernt och välutrustat laboratorium, vilket gör att dina provsvar blir färdiga snabbare.

Bilddiagnostik

För att veterinären skall kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt har vi investerat i den senaste tekniken inom röntgen och ultraljud.

Ortopedi

Vi har veterinärer som har specialiserat sig på sjukdomar i rörelseapparaten.

Tandvård

Vårt erfarna tandteam utför professionell tandrengöring och hjälper ditt djur vid olika typer av tandsjukdomar.

HCM-screening

Många kattuppfödare och kattägare deltar i program där katternas hjärtan undersöks med ekokardiografi.

Artroskopi

Artroskopi är en metod för att undersöka och behandla en led genom att använda fiberoptisk utrustning.

Reproduktion

Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll.

Fosterdiagnostik

Dräktighet kan säkerställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Höftleds- och armbågsledsröntgen

Vi erbjuder höftled och armbågsledsröntgen för bedömning hos hund och katt.

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupe, magsäck och eventuellt tolvfingertarm inspekteras från insidan.

Följ oss på våra sociala medier och via nyhetsbrev.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård vilket är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation.

Läs mer